Pallar

Pallar for alle bransjar.

Bruland Pallefabrikk AS leverer kassar og pallar til ei rekke bransjar, og saman med kundane våre utviklar vi stadig nye løysingar tilpassa kundane sine behov. Både næringsmiddelindustrien og byggebransjen nyttar pallar fra Bruland – som har eit 40-tals typar i standardsortimentet.

På pallane frå oss blir det transportert alt frå sjokolade til pizza, betong, egg, fisk, byggeplater og ei rekkje andre vareslag.