Kassar

Trekassar i alle storleikar.

Trekassar blir produsert i mange forskjellige storleikar og utføringar. Vi lagar trekassar i akkurat den utføringa du ønskjer, anten du skal transportere fisk, datakomponentar eller andre varer som krev spesialemballasje. Fiskeindustrien er ei av våre største kundegrupper, og vi er godt kjent med bransjen sine behov og krav.

For oljeindustrien har vi utvikla kassar for forsending av ventilar til oljeinstallasjonar over store delar av verda. Vi er nøye ved val av underleverandørar, og
nyttar berre tremateriale og samansettingsmetodar som gir holdbare produkt.