Trelast / spesialprodukt

Skreddarsydde løysingar

Pallar skal vere funksjonelle, og vi tilpassar dei etter kunden sine spesifikasjonar. Dermed blir kunden spart for feildimensjonerte pallar, som både er lite hensiktsmessige og som ofte medfører høgare transportkostnader.

I tillegg leverer vi pallar i standardmål på fra 40 x 40 cm til 160 x 240 cm. Målet vårt er å tilby pallar og kassar i rett storleik og i høg kvalitet – levert til rett tid.

Labankar med spor blir levert i ønska dimensjonar. Vi leverer alt i TRELAST.